Processflöde

Vårt processflöde underlättar din vardag och skapar bokföring i realtid!

Digitalt & automatiserat

När allt är på plats, det är då det viktiga och roliga uppföljningsarbetet börjar. Nedan är kortfattad beskrivning över hur vi arbetar. (Lokala avvikelser kan naturligtvis förekomma).

Leverantörsfakturor

Direkt från din leverantör till Fortnox, digitalt och utan någon posthantering för dig.

Direkt i Fortnox, du ser dina leverantörsfakturor, attesterar och har alltid kontroll.

Direkt från Fortnox via fil till din bank. Återrapportering från banken.

Direkt i Fortnox oftast av dig som kund eller via integrerat annat system ni använder för fakturering.

Beroende på lönernas karaktär, antingen i Visma Lön eller i Fortnox. Lönebesked till app, skattedeklaration, AGI, via fil till skatteverket.

Direkt i Fortnox med stöd av bankintegration. Anläggningsregister, periodiseringsfunktoner mm.

Antingen via app Fortnox för mindre antal, eller app Kvitto & Resa för mer omfattande mängd med möjlighet till attestflöde och koppling till företagskort.

Direktkoppling via API med Fortnox. Gäller även Izettle.

Direkt i Fortnox, du kan ha egen inloggning, ladda ner rapporter till Excel mm.

I fastighetsprogrammet Real som har koppling via API med Fortnox.

Vi använder Visma bokslut, upprättar förslag på årsredovisning och inkomstdeklaration.

Vi levererar digitala bokslut till revisor som även får inloggning till Fortnox för åtkomst till allt bokföringsmaterial. Inga pärmar.