Löner & HR

En helhetsleverantör av tjänster inom lön och HR.

Löneadministration

Lönebesked via app, skattedeklaration, semesterberäkningar mm

Rapportering

Semesterskuldlista, kontrolluppgifter, AGI mm

Arbetsrätt

Hjälp vid arbetsbrist, rehabiliteringsplaner, kränkande särbehandling mm

HR dokumentation

Anställningsavtal, medarbetarhandbok, arbetsbeskrivningar, policy för sekretess, GDPR mm

Vi fungerar som din skräddarsydda löneavdelning

Vi arbetar i första hand i Visma lön och i andra hand Fortnox lön. Vi hanterar även de rutiner och dokument som ett bolag behöver för att ha en fullt fungerande HR-avdelning. Vi har erfarenhet av att upprätta tex rehabiliteringsplaner som spelar en viktigt roll vid sjukskrivningar.

ViRedo utför sina tjänster till ett fast månadspris. Vi avtalar om uppdragets omfattning i form av rutiner, tjänster och rapportering.