Ekonomistyrning

Vi kan ta ett större grepp och ansvar för ditt bolags ekonomistyrning eller din koncerns koncernredovisning.

Nylägesanalys

Nuläges- och behovsanalys, hitta relevanta KPI:er mm

Rapporteringspaket

Bygga mall beroende på behov, nyckeltal, uppföljning mm

Koncernredovisning

Förvärvsanalyser, elimineringar, övervärden, latenta skatter, fullständig KÅR eller intern rapportmall mm

Interimsuppdrag

Ett projektuppdrag, vid tillfällig frånvaro eller en arbetstopp, vi ställer upp.

ViRedo arbetar med ekonomistyrning

Vi kan ta interimsuppdrag som tex ekonomichef eller räkna på specifika projekt (som controller). För koncerner kan vi göra en officiell fullständig koncernårsredovisning eller än en enklare intern koncernrapport.

Vi har lång erfarenhet gällande skatteoptimering inom koncerner och upprättande av koncernlakan.