Boka ett förutsättningslöst möte över en kopp kaffe!

ViRedo arbetar med ekonomistyrning.

Vi kan ta ett större grepp och ansvar för ditt bolags ekonomistyrning eller din koncerns koncernredovisning.

Vi kan ta interimsuppdrag som tex ekonomichef eller räkna på specifika projekt (som controller). För koncerner kan vi göra en officiell fullständig koncernårsredovisning eller än en enklare intern koncernrapport.

Vi har lång erfarenhet gällande skatteoptimering inom koncerner och upprättande av koncernlakan.
.

Nuläges- och behovsanalys, hitta relevanta KPI:er mm
Bygga mall beroende på behov, nyckeltal, uppföljning mm
Förvärvsanalyser, elimineringar, övervärden, latenta skatter, fullständig KÅR eller intern rapportmall mm

Ett projektuppdrag, vid tillfällig frånvaro eller en arbetstopp, vi ställer upp.

Kontakta oss redan idag!

Tillsammans sätter vi mål, analyserar, driver och följer upp.